Dru Yoga & Meditatie

Er zijn nogal wat vormen van Yoga te onderscheiden, meest bekend in het westen zijn Hatha Yoga, Iyengar Yoga en op dit moment sterk onder de aandacht zijn Power Yoga en Body balance. Er is een yogavorm voor iedereen, alle diep geworteld in de Indiase Yogatraditie. Maar wat is Dru?

Dru Yoga

Dru Yoga is een vorm van yoga die je naar stilte leidt door beweging. Dru representeert ons stiltepunt dat zich in het hart bevindt. Wanneer we vanuit ons Dru punt leven, staan we als het ware in het oog van een orkaan. Alles om ons heen gaat tekeer, echter wijzelf staan rotsvast in ons centrum, nemen alles waar en handelen vanuit die rust.

Yoga

In de Dru Yoga traditie wordt daarom persoonlijk welzijn bereikt door je hart te openen waardoor je geluksgevoel zal toenemen. Dru yoga wordt ook wel de yoga van het hart genoemd. Om innerlijke rust en vrede te bevorderen, wordt regelmatig gewerkt met de World peaceflame een krachtig symbool voor vrede en compassie.

De unieke benadering van Dru, die zachtvloeiende bewegingen omvat, maakt levensenergie vrij. Er is oog voor de samenhang tussen lichaam, geest en gevoel. Verandering van een heeft de kracht de andere te veranderen. Visualisatie en affirmatie helpen je eigen scheppingskracht te stimuleren en zo je leven in een gewenste richting te ondersteunen.

Gedurende al onze retraiteweken worden dagelijks Dru Yoga- en meditatielessen verzorgd. Heb je interesse om ook in je eigen omgeving Dru Yoga te doen of wil je een Dru opleiding volgen gebruik dan onderstaande link.